Danh bạ FPT

FPT University
FPT Education

Address: DETECH Building, 15B Pham Hung Street, Cau Giay District, Hanoi
Website : www.fpt.edu.vn
Tel : +84 4 37687717 - 04.37688922
Fax : +84 4 3 7687718

Các công ty thành viên và chi nhánh
FPT - Arena

Head office: Floor 4, Mechanics Institute, 264 Doi Can,
Ba Dinh District, Hanoi
Website : www.arena.edu.vn 
Tel : +84 4 37629680
Fax : +84 4 37629682

FPT - Aptech

Head office: Floor 4, Block A, Huu Nghi Cultural Center
1A Yet Kieu, Hoan Kiem District, Hanoi
Website : www.fpt-aptech.edu.vn
Tel: +84 4 38224880
Fax : 04.38224877