Công ty Cổ phần Phần mềm FPT

Luôn tìm hiểu, nghiên cứu áp dụng các mô hình chất lượng và các quy trình bảo mật hệ thống thông tin tiên tiến nhất (CMMi-5, BS7799-2:2002, ISO 27001:2005, ISO 9001:2000), Công ty phần mềm FPT tập trung chính vào gia công phần mềm xuất khẩu (software outsourcing) và là đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn công nghệ trên thế giới như IBM, HP, Sanyo, Hitachi, Panasonic…

Trong quá trình 10 năm phát triển, Công ty Phần mềm FPT là một trong những công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực gia công phần mềm (100%/năm ), với doanh thu đạt 42 triệu USD năm 2008.

Tên tiếng Anh: FPT Software
Tổng Giám đốc: Bùi Thị Hồng Liên
Nhân sự: 2.700 người (tính đến tháng 12/2008)
Vốn điều lệ: 237,979,230,000 VND
Vốn sở hữu của FPT: 163,954,530,000 VND (68.89 %)
Địa chỉ website công ty: http://www.fpt-soft.com

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY