Công ty Phần mềm FPT

Luôn tìm hiểu, nghiên cứu áp dụng các mô hình chất lượng và các quy trình bảo mật hệ thống thông tin tiên tiến nhất (CMMI-5, ISO 27001:2005 (BS7799-2:2002), ISO 9001:2008), Công ty TNHH Phần mềm FPT tập trung chính vào gia công phần mềm xuất khẩu (software outsourcing) và là đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn công nghệ trên thế giới như IBM, HP, Sanyo, Hitachi, Panasonic…

Trong quá trình 10 năm phát triển, Công ty TNHH Phần mềm FPT là một trong những công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực gia công phần mềm (100%/năm), với doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng năm 2010

Tên tiếng Anh: FPT Software
Chủ tịch Hội đồng thành viên: Hoàng Nam Tiến
Tổng Giám đốc: Nguyễn Thành Lâm
Nhân sự: 3 500 người (tính đến tháng 31/12/2010)
Vốn điều lệ: 377,086,430,000 VND (đăng ký thay đổi ngày 21/07/2010)
Vốn sở hữu của FPT: 249.141.000.000 VND (66,07%)
Địa chỉ website công ty: http://www.fpt-software.com

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY