Nguyễn Việt Thắng

Nguyễn Việt Thắng
Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn FPT
 


Ông Nguyễn Việt Thắng tham gia công tác tại FPT từ tháng 9 năm 1992 đến năm 1997 trên các cương vị: Kế toán trưởng Trung tâm Dịch vụ Tin học, Phó ban Tài chính – Kế toán, Kiểm soát Tài chính FPT, Phó Chủ tịch Công đoàn FPT.

Năm 1997, Ông Nguyễn Việt Thắng làm việc tại Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, ông cũng chính là một trong những đồng sáng lập viên của khoa.

Tại đây, ông đã kinh qua các chức vụ: Phụ trách nhân sự, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Phát triển các Chương trình đào tạo; Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế; Phó Chủ nhiệm Khoa kiêm Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh HSB-MBA.

Từ 13/10/2009, ông là Hiệu phó ĐH FPT kiêm Viện Trưởng Viện quản trị kinh doanh (FSB).

Ông là thành viên ban kiểm soát FPT từ năm 2008 và được bầu làm Trưởng ban kể từ đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

Ông Nguyễn Việt Thắng có học vị Tiến sỹ Kinh tế tại Philippines.