Đại học FPT có các khóa đào tạo công nghệ thông tin ngắn hạn không? Nếu có thì thời gian như thế nào? Yêu cầu ra sao?

Cập nhật vào lúc: 31/03/2008 09:28

email kenny_do@yahoo.com, kid_zombire@yahoo.com

Hiện tại Đại học FPT chưa có hệ đào tạo công nghệ thông tin ngắn hạn.

Nếu bạn có nhu cầu tham gia học khóa đào tạo công nghệ thông tin ngắn hạn thì bạn có thể tìm hiểu khóa đào tạo Lập trình viên 6 tháng hoặc 2 năm tại Trung tâm Đào tạo lập trình viên quốc tế FPT-APTECH. Địa chỉ: Tầng 4, Cung Văn hoá Hữu nghị, 1A Yết Kiêu. Website: http://www.fpt-aptech.edu.vn/. ĐT: 04 8224880. Các khóa này được tổ chức liên tục.
Các câu khỏi khác