Danh bạ FPT

Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT
Trụ sở chính: 101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Website: www.fis.com.vn
Điện thoại: +84 4 35626000
Fax:  +84 4 35624850
Các công ty thành viên và chi nhánh
Công ty TNHH Dịch vụ Hệ thống Thông tin FPT

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Lô B2,
Cụm sản xuất Tiểu thủ công nghiệp và Công nghiệp nhỏ Cầu Giấy
Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Website: www.fis.com.vn
Điện thoại: +84 4 35626000
Fax: +84 4 3734 0974

Công ty TNHH Phát triển Phần mềm FPT

Trụ sở chính: Lầu 3, 79 Lý Thường kiệt, quận. Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Website: www.fis.com.vn
Điện thoại: +84 8 6265 1122
Fax: +84 8 6265 1133

Công ty TNHH Giải pháp Tài chính công FPT

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Website: www.fis.com.vn
Điện thoại: +84 4 3833 6742
Fax: +84 4 38336743

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin Viễn thông và Dịch vụ công FPT

Trụ sở chính: 101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Website: www.fis.com.vn
Điện thoại: +84 4 35626000
Fax: +84 4 35624850

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FSE FPT

Trụ sở chính: 101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Website: www.fis.com.vn
Điện thoại: +84 4 35626000
Fax: +84 4 35624850

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin Ngân hàng - Tài chính FPT

Trụ sở chính: 101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Website: www.fis.com.vn
Điện thoại: +84 4 35626000
Fax: +84 4 35624850