Công ty Cổ phần FPT báo cáo kết quả kinh doanh quý III

Cập nhật vào lúc: 19/10/2009 14:11

FPT - Lợi nhuận 09 tháng đầu năm đạt 1.272 tỷ đồng, vượt mức lợi nhuận cả năm 2008

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2009

Năm 2009 là năm được nhiều chuyên gia kinh tế nhận định sẽ có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp, tuy vậy tập đoàn FPT vẫn đạt được những bước tăng trưởng vững chắc. Lợi nhuận 09 tháng đầu năm tập đoàn đã vượt tổng lợi nhuận cả năm 2008, đạt 1.272 tỷ đồng.

Đơn vị: tỷ đồng
STTKhoản mụcQuý III 2009Lũy kế từ đầu năm
Giá trịTăng so cùng kỳ% KH Giá trịTăng so cùng kỳ% KH Lũy kế% KH Năm
1Doanh thu thuần4,694.724.4%106.1%12,917.83.8%111.0%75.63%
2Lãi trước thuế484.9128.2%121.3%1,271.850.8%122.5%83.91%
3Lãi sau thuế406.0130.9%
1,037.749.4%123.9%86.38%
4Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ322.2167.4%
773.652.2%126.8%85.49%
5Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân (VNĐ)2,286168.9%
5,48851.3%126.8%85.49%
Bảng 1: Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2009

Ghi chú: Doanh số bao gồm bán cho khách hàng bên ngoài và phần doanh thu bán cho các đơn vị trong Tập đoàn với mục đích kinh doanh (ví dụ như doanh thu FPT Telecom bán dịch vụ Internet cho các đơn vị khác trong Tập đoàn FPT).

Trong quý 3/2009, Doanh thu của toàn Tập đoàn đạt gần 4.695 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2008 và đạt 106,1% kế hoạch đề ra. Lãi trước thuế đạt gần 485 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ là 128,2% và vượt 21,3% kế hoạch. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng so với cùng kỳ là 167,4%, đạt 322 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân trong quý 3/2009 là 2.286 đồng.

Tính đến hết quý 3/2009, doanh thu của FPT đạt gần 12.918 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ và đạt được 75,6% kế hoạch năm. Lãi trước thuế của toàn tập đoàn trong 09 tháng đầu năm đạt gần 1,272 tỷ đồng, vượt tổng mức lợi nhuận cả năm 2008 và tăng 50,8% so với cùng kỳ và đạt 83,9% kế hoạch năm. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 774 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ là 52,2%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân tính đến hết 3 quý đầu năm 2009 là 5.488 đồng.

Đơn vị: tỷ đồng
STTNgànhQuý III 2009Lũy kế từ đầu năm
Doanh số% KHLợi nhuận% KHDoanh số% KHLợi nhuận% KH
1Tích hợp hệ thống570.5 64.7%110.8 118.0%1,833.584.8%270.0 112.2%
2Xuất khẩu phần mềm192.6 87.9%56.1 90.9%529.690.7%153.4 89.4%
3Telecom503.1 112.3%134.7 102.1%1,383.2114.1%449.9 114.8%
4Đào tạo60.3 72.5%27.9 110.5%141.585.6%59.1 117.5%
5Phân phối3,329.4 121.8%156.4 166.3%8,851.2120.4%285.3 132.3%
Bảng 2: Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2009 theo từng lĩnh vực hoạt động

Các hoạt động kinh doanh chia theo từng lĩnh vực của FPT cũng đạt được những kết quả tốt, trong đó dẫn đầu vẫn là các mảng kinh doanh truyền thống: Tích hợp hệ thống, Xuất khẩu phần mềm, Viễn thông, Đào tạo và Phân phối. Hoạt động kinh doanh của các lĩnh vực chính này trong 09 tháng đầu năm vẫn rất tốt. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch doanh số của các lĩnh vực này lần lượt là 84,8%; 90,7%; 114,1%; 85,6% và 120,4%.

Lãi trước thuế của các mảng kinh doanh truyền thống này cũng đạt được kết quả rất tốt với việc hoàn thành cao kế hoạch đề ra cho 09 tháng đầu năm. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của các lĩnh vực này lần lượt là 112,2%; 89,4%; 114,8%; 117,5% và 132,3%.

Với kết quả kinh doanh khả quan trong 09 tháng đầu năm 2009, Tập đoàn FPT hứa hẹn sẽ có một năm 2009 thành công.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Bùi Nguyễn Phương Châu (Mrs.)
Ban Truyền thông và cộng đồng FPT
Add: Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội.
Tel: 04. 73007300
Fax: 04.37689067
Email: chaubnp@fpt.com.vn