FPT thay tổng giám đốc

Cập nhật vào lúc: 23/12/2008 09:47

Trong cuộc họp ngày 18/12/2008, Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT đã ra quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Nam làm Tổng Giám đốc FPT từ ngày 13/04/2009.

Ông Nguyễn Thành Nam

Ông Nguyễn Thành Nam hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Phần mềm FPT, một công ty thành viên của Tập đoàn FPT, có tốc độ tăng trưởng 70%/năm.

Ông Trương Gia Bình vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT. Ông sẽ tập trung vào việc phát triển chiến lược cũng như công tác nhân sự cao cấp của Tập đoàn FPT.

Ông Nguyễn Thành Nam là một trong những sáng lập viên của FPT, đã nắm giữ nhiều trọng trách của Tập đoàn FPT. Ông lãnh đạo Công ty Phần mềm FPT từ 17 người năm 1999 phát triển thành công ty có số nhân viên là 2.700 vào năm 2008.

Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc này thể hiện sự cam kết của tập đoàn FPT tập trung vào toàn cầu hóa, phát triển phần mềm và dịch vụ, cũng như tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tập đoàn.

Là người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu phần mềm và toàn cầu hóa, FPT kỳ vọng Ông Nguyễn Thành Nam sẽ người lãnh đạo xuất sắc của FPT trong giai đoạn mới.

Tiểu sử tóm tắt của Ông Nguyễn Thành Nam:

Ông Nguyễn Thành Nam bảo vệ thành công luận án tiến sĩ toán tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov, Liên Xô cũ nay thuộc Liên bang Nga, năm 1988, ông về nước và tham gia vào nhóm sáng lập viên FPT cùng năm đó.

Ông bắt đầu sự nghiệp qua các vị trí lập trình viên, nhân viên phân tích, thiết kế hệ thống đầu tiên của FPT. Sau đó, ông tập trung vào lĩnh vực kinh doanh phần mềm phục vụ ngành ngân hàng và quản trị doanh nghiệp. Nhóm của ông đã tham gia vào hầu hết các dự án tin học hóa lớn tại Việt Nam trong suốt thập kỷ 90 của thế kỷ trước. 

Từ năm 1995 đến năm 1999, ông là Giám đốc Trung tâm Giải pháp Phần mềm FPT. Năm 1997, cùng với ông Trương Gia Bình, ông Nguyễn Thành Nam và đội ngũ lãnh đạo của Trung tâm Phần mềm FPT đã quyết tâm đưa Phần mềm FPT tham gia vào thị trường phần mềm thế giới. Với việc thành lập Công ty Phần mềm FPT (FPT Software) cuối năm 1999, ông được chỉ định giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Phần mềm FPT.

Là người có đam mê và khát vọng đặc biệt với lĩnh vực phần mềm, ông có tầm nhìn lớn với mục tiêu đưa Công ty Phần mềm FPT trở thành Nhà cung cấp dịch vụ giải pháp Phần mềm hàng đầu khu vực và đưa Công nghiệp phần mềm của Việt Nam ghi tên lên bản đồ Phần mềm thế giới.