Tái cấu trúc hệ thống tài chính FPT

Cập nhật vào lúc: 10/04/2009 11:42

“Vấn đề lớn nhất là làm sao để có một chiến lược tăng trưởng giá trị vốn hóa trị trường của công ty một cách bền vững”, anh Phan Đức Trung – tân Giám đốc Tài chính FPT (CFO), vừa được bổ nhiệm thay thế cho anh Lê Quang Tiến cho biết.


 • Anh Phan Đức Trung gia nhập FPT vào năm 2007 với chức danh Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ Đầu tư FPT (FPT Capital).
 • Ngày 31/03/2009, anh chính thức trở thành Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn.
 • Sau khi nhận nhiệm vụ mới, phóng viên nôi bộ FPT đã có buổi nói chuyện với anh Phan Đức Trung về những việc anh dự định sẽ bắt tay vào làm trên cương vị CFO FPT.

  - Trên cương vị tân Giám đốc Tài chính FPT, anh sẽ làm gì ngay sau khi nhận nhiệm vụ?

  Khối lượng mà anh Lê Quang Tiến làm cho FPT trong 20 năm qua rất lớn. Trong giai đoạn đầu tiên, tôi cần nắm thông tin hệ thống đã có để chuẩn bị cho các công việc sẽ làm. Trong lĩnh vực tài chính, càng nắm rõ thì những hành động sau này càng chắc chắn.

  - Anh có thể nói một chút về “gia sản” mà anh Lê Quang Tiến để lại?

  Anh Lê Quang Tiến đã tạo ra một nền tảng hệ thống quản trị tài chính rất tốt. Đặc biệt đó là sự quản lý xuyên suốt với hệ thống bên dưới. FPT có một lực lượng trung thực, nhất quán trong tổ chức.

  Thêm nữa, hệ thống tài chính của FPT đã chạy nhiều năm và chứng minh quá trình đó hoạt động độc lập, đồng thời bắt kịp với phát triển kinh doanh.

  FPT đã xây xong “tầng 1”, giờ xây tiếp “tầng 2” sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

  Làm thế nào tận dụng cái nền đó để phát triển tiếp các tầng tiếp theo chính là thách thức của tôi.

  - Cụ thể anh sẽ phát triển thế nào?

  Tôi có trình một bản kế hoạch Tái cấu trúc hệ thống tài chính Tập đoàn cho Tổng Giám đốc Trương Gia Bình và Hội đồng Quản trị. Kế hoạch bao gồm tái cấu trúc cả FPT công ty mẹ và sắp xếp lại hệ thống quản trị ở các công ty thành viên. Kế hoạch này sẽ chia làm nhiều giai đoạn. Nếu làm được, tôi nghĩ rằng FPT sẽ tăng trưởng bền vững.

  Tôi mong muốn FPT có một hệ thống tài chính tốt được điều hành bằng văn bản, hệ thống luật trong nội bộ.

  Tuy nhiên, kế hoạch này hiện nay đang trong giai đoạn bàn thảo.

  - Anh có thể tiết lộ nhiều hơn về kế hoạch này?

  Về bản chất, tài chính không tạo ra tiền trực tiếp nhưng có thể tạo ra tiền từ những chỗ chưa tối ưu. Vì vậy, công việc của tài chính là sắp xếp lại luồng tiền cho hợp lý, quản trị tài chính tốt sẽ tạo ra số tiền rất lớn.

  Đầu tiên là củng cố Ban Kế hoạch tài chính. Tôi sẽ tổ chức lại nguồn lực mang tính tăng cường và tinh gọn. Các sự vụ sẽ chuyển giao cho công ty con. Tăng cường công tác kiểm toán nội bộ.

  Tiếp theo là lên các cấu trúc tài chính phù hợp với chiến lược của cả tập đoàn cũng như các công ty thành viên như vốn, đòn bẩy nợ, những quan điểm về quản trị dòng tiền.

  Ưu tiên hàng đầu hiện nay là thành lập Ban pháp chế và Kiểm soát nội bộ. Theo đó, đề ra các hệ thống luật nội bộ và kiểm tra tính tuân thủ.

  Tôi cũng đề xuất việc tuyển các luật sư có kinh nghiệm làm việc ở hãng luật nước ngoài. Trước mắt chưa có, chúng ta sẽ sử dụng nhóm luật của Công ty Quản lý quỹ Đầu tư FPT, nhóm này đã hỗ trợ hiệu quả các tranh chấp pháp lý của Công ty Phầm mềm FPT trong thời gian qua.

  Kết quả của giai đoạn 1, bộ máy FPT sẽ được cấu trúc lại hiệu quả. Các quyết định của Tập đoàn sẽ mang tính hỗ trợ từ xa, tuy nhiên sẽ sắc nét hơn cho các đơn vị. Sự hỗ trợ này đồng thời sẽ tập trung hơn hiện nay.

  - Vậy còn mảng đầu tư?

  Vấn đề này cũng sẽ là một phần của kế hoạch Tái cấu trúc Tập đoàn. FPT sẽ đưa ra được dòng tiền đủ mạnh để có thể mua lại các công ty thành viên trụ cột tạo ra lợi nhuận lớn và dài hạn cho FPT, hoặc đầu tư thêm vào các công ty này, chứ không giảm tỷ lệ sở hữu. Dựa trên tỷ lệ chi phối được tăng cường, chúng ta có thể thúc đẩy công ty đó tăng trưởng.

  Thực tế, những năm qua FPT không tăng trrưởng vốn ở những công ty đó. Do đó, FPT đang mấp mé ở tình trạng bị ảnh hưởng đến quyền ra quyết định. Trong thời gian tới, FPT  cần tăng cường thêm vốn ở những tổ chức đó.

  Với những ngành nghề khác, FPT cần có những thông điệp rõ ràng để truyền thông cho nhà đầu tư. Vấn đề quan tâm hàng đầu là việc FPT  sẽ phòng chống rủi ro cho những ngành nghề đó như thế nào trước khi nói tới lợi nhuận.

  - Các công ty thành viên nào sẽ được đầu tư chiến lược?

  Việc đầu tư sẽ nhắm tới các công ty mang tính chiến lược và có nhiều khả năng thu lợi nhuận lớn trong tương lai là Công ty Viễn thông FPT (FPT Telecom), Công ty Phần mềm FPT (FPT Software)Đại học FPT.

  Đầu tư có mục tiêu tăng lợi nhuận của FPT công ty mẹ, thúc đẩy được công ty đó tiếp tục phát triển mạnh theo hướng phù hợp với chiến lược của Tập đoàn.

  - FPT có hướng tới đầu tư các công ty bên ngoài?

  Hiện tại, FPT công ty mẹ chưa đầu tư ở các công ty bên ngoài. Tôi nghĩ nếu mua một số công ty phục vụ cho lợi ích dài hạn của mình, thì cũng nên chứ? Đã là “holdings” thì phải biết mua và bán.

  - Anh có thể chỉ ra mối quan hệ giữa quản trị tài chính và giá trị cổ đông?

  Bản chất hoạt động của Giám đốc Tài chính là tối đa hóa giá trị cổ đông còn gọi là shareholder value. Nghĩa là làm cho giá trị vốn hóa thị trường của chúng ta lớn nhất và ổn định, giảm bớt sự trồi sụt không kiểm soát. Hoặc có chiến lược về giá trị vốn hóa thị trường. Đây chính là cấp độ cao nhất của quản trị tài chính mà FPT cần đạt được.

  Giá trị cổ đông chính là cách ứng xử, tôn trọng xuất phát từ quan hệ, hành động của mỗi người mà không cần có ai đó đứng ra bảo vệ.

  Trước đây, có quan niệm rằng, Ban Quan hệ Cổ đông sẽ bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Thực tế không phải vậy mà Ban quan hệ cổ đông chỉ là cổng giao tiếp với cổ đông mà thôi.

  Vì cổ đông là một giá trị nội tại và là một trong những yếu tố của tiêu chuẩn quản trị của doanh nghiệp. Có thể do quá trình phát triển của FPT nên cấu trúc sở hữu chưa rõ ràng giữa cán bộ nhân viên và cổ đông.

  Cấu trúc Gene [1] của anh Trương Gia Bình cũng đã hàm chứa yếu tố này, gọi đó là quản trị theo lợi ích chứa đựng xung đột trong quan hệ giữa người lao động, khách hàng và cổ đông. Hiện, cấu trúc Gene của FPT đang được sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với xu hướng chung này.

  - Tại Đại hội đồng cổ đông FPT 2009, anh nói rằng, năm 2009 FPT sẽ rất coi trọng giá trị của cổ đông. Điều đó sẽ được thể hiện qua những điểm nào?

  Trong đề xuất công việc của Giám đốc Tài chính mà tôi đã trình bày với Hội đồng quản trị, việc quản lý được chia thành 4 mảng theo cấp độ: Quản trị dòng tiền; Quản trị thanh khoản; Quản trị bảng cân đối tài sản nợ và có của doanh nghiệp và Quản tri giá trị của cổ đông. Trong đó, phải khẳng định rằng Quản trị giá trị của cổ đông có giá trị cao nhất, và tôi kỳ vọng nhiều vào những thay đổi mà FPT phải làm được trong thời gian tới.

  Năm 2009, FPT sẽ bắt đầu chú ý một cách nghiêm túc tới giá trị cổ đông. FPT cần tạo ra các thông điệp và tuyên ngôn chắc chắn về điều đó. “Ông/Bà nghĩ như thế nào nếu cổ phiếu tăng giá gấp đôi?”, một câu hỏi như thế này cũng sẽ là thông điệp rất tốt.

  Chúng ta cũng sẽ quan tâm tới giá trị cho các nhóm cổ đông ngắn, trung và dài hạn và hạn chế tối đa xung đột lợi ích giữa các nhóm cổ đông.

  Cổ đông thường quan tâm đến vấn đề lợi nhuận trên rủi ro. Cụ thể là cổ tức sinh ra từ giá trị nội tại; Giá trị vốn hóa; và Sự bền vững các giá trị đó. Chúng ta cần định vị lại những điều đó khi nói chuyện với cổ đông. Từ đó chúng ta sẽ có những hành động phù hợp thỏa mãn ba giá trị đó.

  Đối với Giá trị vốn hóa, quan trọng nhất là tăng trưởng bền vững. Tăng trưởng nóng sẽ không mang lại lợi ích về lâu dài. Giá trị của cổ phiếu FPT cần tăng trưởng bền vững. Đây cũng là một phần việc của tôi để phục vụ lợi ích của cổ đông.

  TIN LIÊN QUAN:

  [1] Tham khảo Sử ký FPT 15 năm, trang 19, tải về tại đây.