Công ty Công nghệ Di động FPT có thêm công ty thành viên

Cập nhật vào lúc: 16/04/2009 15:19
Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phân phối Điện thoại Di động FPT tại thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh công ty tại thành phố Hà Nội lần lượt vào ngày 31/03 và 08/04. Đây là công ty con trực thuộc Công ty Công nghệ Di động FPT.

Công ty có trụ sở chính đặt tại số 236 Điện Biên Phủ, Phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh tại Hà Nội với tên gọi là Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phân phối Điện thoại Di động FPT sẽ đặt tại số 5 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo đăng ký kinh doanh, công ty mới sẽ hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến viễn thông, điện tử, kinh doanh máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; cung cấp nội dung và dịch vụ gia tăng trên máy và mạng điện thoại di động; sửa chữa thiết bị viễn thông… 

Dự kiến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phân phối Điện thoại Di động FPT sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 05/2009. Doanh thu của công ty này trong năm 2009 dự kiến sẽ đạt khoảng 46.5 triệu USD.