Quý khách vui lòng cập nhật trình duyệt mới nhất (phiên bản IE 10) hoặc dùng trinh duyệt chrome hay firefox truy cập Website tâp đoàn FPT.
Xin cảm ơn quý khách!
10 most value brands in Vietnam
10 most value brands in Vietnam
130 best places to work in Asia
130 best places to work in Asia
Best Workplace Environment and Best Manpower Planning and Resourcing at Vietnam HR Awards 2016
Best Workplace Environment and Best Manpower Planning and Resourcing at Vietnam HR Awards 2016
100 best places to work in Vietnam by Anphabe and Nielsen Vietnam
100 best places to work in Vietnam by Anphabe and Nielsen Vietnam
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
Asia300 by Nikkei Asian Review
Asia300 by Nikkei Asian Review
50 most valuable brands on Vietnam's stock market of 2015 by Brand Finance
50 most valuable brands on Vietnam's stock market of 2015 by Brand Finance
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
Overall Best Company in Vietnam for Corporate Governance
Overall Best Company in Vietnam for Corporate Governance
50 best performing companies by Nhip Cau Dau Tu (Investment Bridge) magazine 
50 best performing companies by Nhip Cau Dau Tu (Investment Bridge) magazine 
50 Best Vietnamese Listed Companies
50 Best Vietnamese Listed Companies
ASEAN 100 by Nikkei Asian Review
ASEAN 100 by Nikkei Asian Review
2014 Global Telecoms Business Innovation Award
2014 Global Telecoms Business Innovation Award
12 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
12 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
Top 10 of Vietnamese Gold Star
Top 10 of Vietnamese Gold Star
E-Customs (clearance system for public services) won the first prize at 2013's eAsia Awards
E-Customs (clearance system for public services) won the first prize at 2013's eAsia Awards
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
IBM Software Business Partner with best growth
IBM Software Business Partner with best growth
Net App Partner Program Reseller
Net App Partner Program Reseller
SAP Customer & Partner Awards
SAP Customer & Partner Awards
Oracle Platinum Partner
Oracle Platinum Partner
4 Cisco awards: The best meet of customers' requirements , the best service, the best system integration service, the best technology partner
4 Cisco awards: The best meet of customers' requirements , the best service, the best system integration service, the best technology partner
Top 10 Vietnam Gold Star Award
Top 10 Vietnam Gold Star Award
The First-class Labor Medal in 2003
The First-class Labor Medal in 2003
130 best places to work in Asia
130 best places to work in Asia
10 most value brands in Vietnam
10 most value brands in Vietnam
Top 40 Most Valuable Brands in Vietnam
Top 40 Most Valuable Brands in Vietnam
Top 50 Best Listed Companies in Vietnam
Top 50 Best Listed Companies in Vietnam
Asia300 by Nikkei Asian Review
Asia300 by Nikkei Asian Review
Vietnam's 50 best performing companies
Vietnam's 50 best performing companies
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
50 Best Vietnamese Listed Companies
50 Best Vietnamese Listed Companies
100 best places to work in Vietnam by Anphabe and Nielsen Vietnam
100 best places to work in Vietnam by Anphabe and Nielsen Vietnam
Ideal Employer by Universum
Ideal Employer by Universum
Vietnam's 40 most valuable company brands by Brand Finance
Vietnam's 40 most valuable company brands by Brand Finance
Best Workplace Environment and Best Manpower Planning and Resourcing at Vietnam HR Awards 2016
Best Workplace Environment and Best Manpower Planning and Resourcing at Vietnam HR Awards 2016
Digital Transformer of the year by IDC
Digital Transformer of the year by IDC
Overall Best Company in Vietnam for Corporate Governance
Overall Best Company in Vietnam for Corporate Governance
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
Asia300 by Nikkei Asian Review
Asia300 by Nikkei Asian Review
50 Best Vietnamese Listed Companies
50 Best Vietnamese Listed Companies
50 most valuable brands on Vietnam's stock market of 2015 by Brand Finance
50 most valuable brands on Vietnam's stock market of 2015 by Brand Finance
100 best places to work in Vietnam by Anphabe and Nielsen Vietnam
100 best places to work in Vietnam by Anphabe and Nielsen Vietnam
FPT University becomes the only one in Vietnam to attain 5 stars (maximum star level) for 4 criteria including Teaching, Employability, Facilities, and Social Responsibility.
FPT University becomes the only one in Vietnam to attain 5 stars (maximum star level) for 4 criteria including Teaching, Employability, Facilities, and Social Responsibility.
12 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
12 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
2014 Global Telecoms Business Innovation Award
2014 Global Telecoms Business Innovation Award
100 best places to work in Vietnam by Anphabe and Nielsen Vietnam
100 best places to work in Vietnam by Anphabe and Nielsen Vietnam
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
ASEAN 100 by Nikkei Asian Review
ASEAN 100 by Nikkei Asian Review
50 Best Vietnamese Listed Companies
50 Best Vietnamese Listed Companies
Best Workplace Environment and Best Manpower Planning and Resourcing at Vietnam HR Awards 2014
Best Workplace Environment and Best Manpower Planning and Resourcing at Vietnam HR Awards 2014
50 best performing companies by Nhip Cau Dau Tu (Investment Bridge) magazine 
50 best performing companies by Nhip Cau Dau Tu (Investment Bridge) magazine 
E-Customs (clearance system for public services) won the first prize at 2013's eAsia Awards
E-Customs (clearance system for public services) won the first prize at 2013's eAsia Awards
9 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
9 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
50 best performing companies by Nhip Cau Dau Tu (Investment Bridge) magazine 
50 best performing companies by Nhip Cau Dau Tu (Investment Bridge) magazine 
Top 10 of Vietnamese Gold Star
Top 10 of Vietnamese Gold Star
Net App Partner Program Reseller
Net App Partner Program Reseller
8 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
8 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
50 best performing companies by Nhip Cau Dau Tu (Investment Bridge) magazine 
50 best performing companies by Nhip Cau Dau Tu (Investment Bridge) magazine 
IBM Software Business Partner with best growth
IBM Software Business Partner with best growth
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
The Global Outsourcing 100 List by IAOP
Oracle Platinum Partner
Oracle Platinum Partner
5 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
5 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
Top 10 of Vietnamese Gold Star
Top 10 of Vietnamese Gold Star
4 Cisco awards: The best meet of customers' requirements , the best service, the best system integration service, the best technology partner
4 Cisco awards: The best meet of customers' requirements , the best service, the best system integration service, the best technology partner
SAP Customer & Partner Awards
SAP Customer & Partner Awards
4 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
4 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
5 prizes of Vietnam ICT Awards
5 prizes of Vietnam ICT Awards
Top 10 of Vietnamese Gold Star
Top 10 of Vietnamese Gold Star
Ranked second among 500 largest private enterprises
Ranked second among 500 largest private enterprises
6 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
6 Sao Khue Awards by Vietnam Software and IT Services Association (VINASA)
5 prizes of Vietnam ICT Awards
5 prizes of Vietnam ICT Awards
Đứng đầu danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
Đứng đầu danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
Giải “Top Country Partner Award” do SAP trao tặng
Giải “Top Country Partner Award” do SAP trao tặng
5 giải thưởng Vietnam ICT Awards của Bộ TT-TT
5 giải thưởng Vietnam ICT Awards của Bộ TT-TT
Top 10 Vietnam Gold Star Award
Top 10 Vietnam Gold Star Award
Đứng đầu danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
Đứng đầu danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
2 Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
2 Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
Đối tác Doanh nghiệp xuất sắc nhất năm của Cisco tại khu vực Châu Á
Đối tác Doanh nghiệp xuất sắc nhất năm của Cisco tại khu vực Châu Á
Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2006 cho thương hiệu FPT Elead do báo Đầu Tư bình chọn
Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2006 cho thương hiệu FPT Elead do báo Đầu Tư bình chọn
5 Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
5 Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
10 giải thưởng tại Vietnam Computerworld Expo
10 giải thưởng tại Vietnam Computerworld Expo
4 Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
4 Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
Giải thưởng duy nhất cho nhà tích hợp hệ thống tốt nhất
Giải thưởng duy nhất cho nhà tích hợp hệ thống tốt nhất
4 giải thưởng tại Vietnam Computerworld Expo
4 giải thưởng tại Vietnam Computerworld Expo
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
7 giải thưởng tại Vietnam Computerworld Expo
7 giải thưởng tại Vietnam Computerworld Expo
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt do báo Đầu Tư bình chọn
The First-class Labor Medal in 2003
The First-class Labor Medal in 2003
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn
4 Huy chương Vàng tại Vietnam Computerworld Expo
4 Huy chương Vàng tại Vietnam Computerworld Expo
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn
Phần mềm Smartbank cho các Ngân hàng Thương mại, giành Huy chương Vàng tại Vietnam Computerworld Expo
Phần mềm Smartbank cho các Ngân hàng Thương mại, giành Huy chương Vàng tại Vietnam Computerworld Expo
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn
Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do tạp chí PC World bình chọn