Quý khách vui lòng cập nhật trình duyệt mới nhất (phiên bản IE 10) hoặc dùng trinh duyệt chrome hay firefox truy cập Website tâp đoàn FPT.
Xin cảm ơn quý khách!
 1. FPT

  1. SUBSIDIARY COMPANY

    1. TELECOMMUNICATIONS
     SECTOR
     1. FPT TELECOM
      JOINT STOCK COMPANY
     2. FPT ONLINE SERVICE
      JOINT STOCK COMPANY
    2. TECHNOLOGY
     SECTOR
     1. FPT INFORMATION SYSTEM
      COMPANY LIMITED
     2. FPT SOFTWARE
      COMPANY LIMITED
     3. FPT SMART CLOUD
      COMPANY LIMITED
     4. FPT DIGITAL LIMITED
    3. EDUCATION AND OTHERS
     SECTOR
     1. FPT EDUCATION
      COMPANY LIMITED
     2. FPT INVESTMENT
      COMPANY LIMITED
  2. ASSOCIATE
   COMPANY

     1. SYNNEX FPT
      JOINT STOCK COMPANY
     2. FPT RETAIL
      JOINT STOCK COMPANY
     3. FPT SECURITIES
      JOINT STOCK COMPANY
     4. FPT FUND MANAGEMENT
      JOINT STOCK COMPANY
     5. HOMA TECHNOLOGIES
      JOINT STOCK COMPANY
FPT Information System Company Limited

Add:

Floor 20 - 22, Keangnam Landmark 72, E6 Pham Hung, Me Tri, Tu Liem, Hanoi

Tel:

+84 4 35626000

Fax:

+84 4 35624850

Website:

http://www.fis.com.vn/

Register capital:

850,000,000,000 VND

FPT’s proportion of ownership:

100 %

FPT Software Company Limited

Add:

Floor 6-12 FPT Building, Duy Tan Street, Cau Giay District, Hanoi

Tel:

+84 4 37689048

Fax:

+84 4 37689049

Website:

http://www.fpt-software.com/

Register capital:

700,000,000,000 VND

FPT’s proportion of ownership:

100 %

FPT Telecom Joint Stock Company

Add:

Floor 5, PVI Building, No.1 Pham Van Bach Street, Cau Giay District, Hanoi

Tel:

+84 4 7300 2222

Fax:

+84 4 3795 0047

Website:

http://www.fpt.vn/

Register capital:

1,246,198,090,000 VND

FPT’s proportion of ownership:

45.64 %

FPT Online Service Joint Stock Company

Add:

Floor 2, FPT Tan Thuan Building, Lot L29B-31B-33B, Street No.8, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Tel:

+84 8 7300 9999

Fax:

+84 8 7300 9998

Website:

http://fptonline.net/

Register capital:

140,853,360,000 VND

FPT’s proportion of ownership:

51.95 %

Synnex FPT Joint Stock Company

Add:

Floor 2, Zodiac building, Duy Tan Street, Cau Giay District, Hanoi

Tel:

+84 4 73006666

Fax:

+84 4 3795 9050

Website:

http://phanphoi.fpt.com.vn/

Register capital:

680,000,000,000 VND

FPT’s proportion of ownership:

48 %

FPT Digital Retail Joint Stock Company

Add:

261-263 Khanh Hoi Street, Ward 5, District 4, Ho Chi Minh City

Tel:

+84 8 3834 5837

Fax:

+84 8 3834 5839

Website:

http://fptshop.com.vn/

Register capital:

200,000,000,000 VND

FPT’s proportion of ownership:

85 %

FPT Education Company Limited

Add:

FPT University, Education and Training Zone - Hoa Lac Hi-tech Park, Km29, Thang Long Highway, Thach That District, Hanoi

Tel:

+84 4 6291 4068

Fax:

+84 4 3768 7718

Website:

http://fpt.edu.vn/

Register capital:

250,000,000,000 VND

FPT’s proportion of ownership:

100 %