BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỚI NHẤT
Kết quả
Kinh doanh
Năm 2016
Báo cáo
Tài chính
Năm 2016
Báo cáo
Thường niên
2016
Thông tin cổ phiếu
Tại ngày 24/03/2017
49
+1,0 (+2,08%)
Giá trị vốn hóa thị trường
KLNY hiện tại
KLĐLG hiện tại
KLGD bq 30 ngày
19.479

tỷ đồng

397.531.640

Cổ phần

397.449.264

Cổ phần

988.904

Cổ phần

Giá thấp nhất 52 tuần
Giá cao nhất 52 tuần
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
P/E
EPS điều chỉnh
40,5
49,3
49%
10,32
4.746
Giá trị vốn hóa thị trường
19.479

tỷ đồng

KLNY hiện tại
397.531.640
KLĐLG hiện tại
397.449.264
KLGD bq 30 ngày
988.904
Giá thấp nhất 52 tuần
40,5
Giá cao nhất 52 tuần
49,3
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
49%
P/E
49,45
EPS điều chỉnh
4.746
Thông tin liên hệ
Trần Hồng Dương (Mr)
Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư

Tập đoàn FPT

Địa chỉ : Tầng 14, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Email: duongth4@fpt.com.vn

Điện thoại: (84) 4 7300 7300

Số máy lẻ: 41269

Trương Linh Đa (Ms)
Cán bộ Quan hệ nhà đầu tư

Tập đoàn FPT

Tầng 14, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Email: datl@fpt.com.vn

Điện thoại: (84) 4 7300 7300

Số máy lẻ: 41985