BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỚI NHẤT
Kết quả
Kinh doanh
11T/2016
Báo cáo
Tài chính
QIII/2016
Báo cáo
Thường niên
2015
Thông tin cổ phiếu
Tại ngày 20/01/2017
44,5
+0,5 (+1,14%)
Giá trị vốn hóa thị trường
KLNY hiện tại
KLĐLG hiện tại
KLGD bq 30 ngày
17.690

tỷ đồng

397.531.640

Cổ phần

397.449.264

Cổ phần

832.235

Cổ phần

Giá thấp nhất 52 tuần
Giá cao nhất 52 tuần
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
P/E
EPS điều chỉnh
40,5
49,9
49%
09,38
4.746
Giá trị vốn hóa thị trường
17.690

tỷ đồng

KLNY hiện tại
397.531.640
KLĐLG hiện tại
397.449.264
KLGD bq 30 ngày
832.235
Giá thấp nhất 52 tuần
40,5
Giá cao nhất 52 tuần
49,9
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
49%
P/E
49,45
EPS điều chỉnh
4.746
Thông tin liên hệ
Trần Hồng Dương (Mr)
Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư

Tập đoàn FPT

Địa chỉ : Tầng 14, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Email: duongth4@fpt.com.vn

Điện thoại: (84) 4 7300 7300

Số máy lẻ: 41269

Trương Linh Đa (Ms)
Cán bộ Quan hệ nhà đầu tư

Tập đoàn FPT

Tầng 14, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Email: datl@fpt.com.vn

Điện thoại: (84) 4 7300 7300

Số máy lẻ: 41985