Công ty cổ phần FPT (Mã CK: FPT) Cập nhật ngày: 25/09/2020

Giá đóng cửa:

50,8

Thay đổi giá:

-0,2

% Thay đổi giá:

-0,39%

Khối lượng:

346.380

Diễn biến Giá cổ phiếu
Từ ngày
Đến ngày
Giá đóng cửa (Nghìn VNĐ)
Khối lượng giao dịch (Cổ phiếu)
1 ngày 5 ngày 1 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm Tất cả
Giá đóng cửa (Nghìn VNĐ) 50,7
Giá cao nhất (Nghìn VNĐ) 50,4
Giá thấp nhất (Nghìn VNĐ) 50,6
Giá trung bình 50 ngày gần nhất (Nghìn VNĐ) 49,31
Giá trung bình 200 ngày gần nhất (Nghìn VNĐ) 48,55
KLGD bình quân 50 ngày gần nhất (Cổ phiếu) 1.738.524
KLGD bình quân 200 ngày gần nhất (Cổ phiếu) 1.868.416
Giá cao nhất trong 52 tuần (Nghìn VNĐ) 61,3
Giá thấp nhất trong 52 tuần (Nghìn VNĐ) 41,1