Số tin hiển thị
FPT Software nghiên cứu ứng dụng AI vào chuẩn đoán bệnh
15/01/2020
FPT Software nghiên cứu ứng dụng AI vào chuẩn đoán bệnh

Ứng dụng AI phát hiện tràn dịch khí màng phổi của FPT Software vượt qua 1.475 nhóm dự thi ...

Xem thêm
FPT đứng trong Top 100 công ty đại chúng lớn nhất
31/12/2019
FPT đứng trong Top 100 công ty đại chúng lớn nhất

Lần đầu tiên, Forbes Việt Namchính thức công bố danh sách“100 công ty đại chúng lớn ...

Xem thêm