Số tin hiển thị
FPT luân chuyển ba CEO công ty thành viên
12/02/2018
FPT luân chuyển ba CEO công ty thành viên

Việc bổ nhiệm và luân chuyển này nằm trong chương trình "Quy hoạch và Luân chuyển lãnh đạo ...

Xem thêm
Lợi nhuận trước thuế 11 tháng tăng trưởng 14%
21/12/2017
Lợi nhuận trước thuế 11 tháng tăng trưởng 14%

Kết thúc 11 tháng năm 2017, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của FPT đều ghi nhận tăng ...

Xem thêm