Số tin hiển thị
Cổ đông FPT sắp nhận gần 70 triệu cổ phiếu
08/05/2017
Cổ đông FPT sắp nhận gần 70 triệu cổ phiếu

CTCP FPT dự kiến phát hành hơn 69.2 triệu cp để trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường ...

Xem thêm