Quý khách vui lòng cập nhật trình duyệt mới nhất (phiên bản IE 10) hoặc dùng trinh duyệt chrome hay firefox truy cập Website tâp đoàn FPT.
Xin cảm ơn quý khách!

FPT đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trên 13%

Ngày 31/03/2017

Ngày 31/03/2017 - Đại hội đồng Cổ đông thường niên FPT 2017 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017. Cụ thể, doanh thu đặt mục tiêu tăng trưởng 15%, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 13,1%, tương đương 46.619 tỷ đồng và 3.408 tỷ đồng.

Công nghệ - Viễn thông sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng của tập đoàn với đóng góp dự kiến ở mức hơn 85% vào tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn. Cụ thể, khối Công nghệ và Viễn thông đặt mục tiêu lợi nhuận 1.359 tỷ đồng và 1.210 tỷ đồng, chiếm lần lượt 40%, và 35,5% tổng lợi nhuận Công ty. Trong đó, lần đầu tiên khối Công nghệ dự kiến sẽ dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận trong toàn Tập đoàn.

Định hướng toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng của FPT trong tương lai, với mức tăng trưởng lợi nhuận dự kiến 30% trong năm 2017. Năm 2016, lợi nhuận từ thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận mức tăng trưởng 40%, đóng góp 1/3 vào tổng lợi nhuận hợp nhất và cao hơn so với tăng trưởng lợi nhuận của thị trường trong nước.

Đại hội đã thông qua tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông năm 2016 ở mức 35% trong đó cổ tức bằng tiền mặt là 20% (2.000 VNĐ/cổ phiếu) và 15% bằng cổ phiếu. Đây là năm thứ 4 liên tiếp FPT duy trì trả cổ tức ở mức cao trên 35% (Năm 2014 và 2015: 35%; năm 2013: 55%).

Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình tin tưởng "một ngày gần đây thế giới sẽ biết đến một công ty số FPT"

Cụ thể, cổ tức bằng tiền mặt đã được tập đoàn tạm ứng 10% trong năm 2016. 10% cổ tức còn lại bằng tiền mặt dự kiến sẽ được chi trả trong quý 2/2017. Ngoài ra, kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận để lại (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 3 cổ phiếu mới) cũng sẽ được thực hiện vào quý 2/2017.

Đối với năm 2017, Đại hội cũng đã thông qua chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (2.000VNĐ/cổ phiếu), căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Đại hội cổ đông thường niên FPT 2017 đã tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, HĐQT FPT tiếp tục duy trì số lượng 7 thành viên, với 3/7 thành viên là ủy viên độc lập và là người nước ngoài.  Ông Trương Gia Bình được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty.  

Đại hội cũng đã thông qua các báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2017-2019.

Kết thúc năm 2016, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 40.545 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng 6% so với năm trước, đạt 3.014 tỷ đồng. Công nghệ và Viễn thông là hai khối đóng góp lớn nhất với 76% LNTT toàn Tập đoàn. Năm 2016, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả khả quan với 6.121 tỷ đồng doanh thu, tăng 26% và 936 tỷ đồng LNTT, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin về FPT:

Sau gần 29 năm thành lập, FPT hiện là công ty CNTT-VT lớn nhất trong khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam với hơn 28.000 cán bộ nhân viên; đóng góp vào sự thành công của nhiều ngành kinh tế xã hội trọng yếu của quốc gia như dịch vụ hành chính công; tài chính – ngân hàng; viễn thông, giao thông, y tế, giáo dục….

Bên cạnh sự lớn mạnh tại thị trường trong nước, FPT cũng đã khẳng định được vị thế trên toàn cầu với sự hiện diện tại 4 châu lục, 21 quốc gia và trên 450 khách hàng/đối tác là các tập đoàn lớn trên toàn cầu. Năm 2016, FPT lọt Top 300 doanh nghiệp hàng đầu Châu Á (Asia300) do Tạp chí Nikkei Asian Review bầu chọn, tiếp tục lọt Top 100 Nhà cung cấp Dịch vụ Gia công Toàn cầu do IAOP đánh giá và được vinh danh là 1 trong 5 Công ty Quản trị tốt nhất Việt Nam theo khảo sát hàng năm của tạp chí Asia Money.

Tag: FPT , 2017 , DHCD